پولمو بده تا برات بازی کنم!
سندروم پولمو ندی بازی نمی کنم همه گیر شد!
پولمو بده تا برات بازی کنم!
این روزها وضعیت اقتصادی تلویزیون خوب نیست. این مسئله را همگان می دانند و پر واضح است که این شرایط به تولیدات صدمه ای کیفی خواهد زد اما اخیرا مد شده است بازیگرانی که جلو دوربین می روند و ایجاد راکورد می کنند ، کار که جلو می رود برای ادامه حضورشان طلب دستمزد کامل‌شان را دارند.
 
تاريخ : چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۵۰
به گزارش هنرنیوز ، اینکه بازیگران و تمام حرفه های سینمایی و تلویزیونی با توجه به نوع شغلشان بایستی دستمزدشان را به موقع دریافت کنند تا به لحاظ روحی و روانی در شرایط مساعدی باشند بحثی نیست و قطعا تلویزیون و تهیه کننده به عنوان نماینده‌ی تلویزیون بایستی این مسئله را مد نظر داشته باشد تا پروژه به لحاظ شرایط روحی و روانی دچار افت نشود اما اینکه بازیگری با خیال آسوده از اینکه عدم حضور من کار را متوقف می کند، حضورش جلوی دوربین را مشروط به دریافت دستمزد کامل یا چک پایانی اش می کند خیلی منطقی و حرفه ای نیست به هرحال در شرایط فعلی اگر قرار است چرخ تلویزیون بچرخد و همه کار کنند طبیعی است که بایستی با اوضاع و احوال کنار بیاییم و در واقع برای حضورمان در سکانس هایی که همه عوامل پروژه حضور دارند شرط و شروط قائل نشویم و عامل لطمه خوردن به کلیت کار نشویم.

بازیگری که پروژه را در شرایط نامساعد قرار می دهد و به بهانه عدم دریافت دستمزدش ضرر مالی هنگفتی به پروژه وارد می کند قطعا به جایگاه حرفه ای خودش نیز لطمه می زند و این به آن معنی است که بسیاری از تهیه کنندگان او را در بلک لیست خود قرار می دهند چراکه ممکن است این مشکل اقتصادی برای هر پروژه ای که با تلویزیون همکاری می کند پیش بیاید. در این شرایط قطعا دست یک تیم در پوست گردو می ماند.

بدیهی است تلویزیون می بایستی با ایجاد راهکار و راه بردی به نحوه‌ی پرداخت دستمزد عوامل به خصوص بازیگران به لحاظ کمیت و کیفیت چاره ای بیندیشد تا این موضوع بیش از این دامن تولیدات رسانه ملی را نگیرد و سریالی در شرایط مجموعه تلویزیونی «دلدادگان» به مجازات نرسد.

برنا
کد خبر: 97210
Share/Save/Bookmark