نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
گزارش تصویری هنرنیوز از رونمایی از مجموعه شعر «کلید کوچک جهان» در نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور در استان همدان.
 
تاريخ : يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۶
کد خبر: 79430
 
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
نخستین همایش دو روزه گردشگری ادبی غرب کشور
Share/Save/Bookmark