نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
گزارش تصویری هنرنیوز از نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه به کارگردانی نازیار عمرانی که در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد. عکاس : ستاره سرداری
 
تاريخ : يکشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۳
کد خبر: 80187
 
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
نمایشنامه خوانی پنج روایت عاشقانه زنانه
Share/Save/Bookmark