نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است» در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر ، به کارگرداني صفی یزدانیان در مرکز همايش هاي برج ميلاد برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۲۴
کد خبر: 79107
 
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
نشست خبري فيلم سينمايي «در دنیای تو ساعت چند است»
Share/Save/Bookmark