نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر» در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر ، به کارگرداني مصطفی احمدی در مرکز همايش هاي برج ميلاد برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۲
کد خبر: 79117
 
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
نشست خبري فيلم سينمايي «نزدیکتر»
Share/Save/Bookmark