دگرگونی بافت شهر تاریخی قزوین /1
گزارش تصویری هنرنیوز از روند عملیات ساختمانی و عمرانی در بافت شهر تاریخی قزوین را در سال های اخیر به نمایش می گذارد.«توسعه ی پایدار شهری» مناسب‌ترین‌ رویکردی است که می‌تواند میان حفاظت و استفاده از میراث فرهنگی، تعادل برقرار سازد. در توسعه ی پايدار شهری، فرهنگ و ميراث فرهنگي، نقشی بی بدیل ایفا می کنند و بناهاي تاريخي به جا مانده از گذشتگان، نه تنها هويت هر شهر را شكل مي دهند، بلكه چراغ راهی براي نسل های آینده به شمار می روند. حفظ، بهسازی و مرمت ابنیه تاریخی می تواند به عنوان مهمترین اقدامات شهرسازی نوین، در راستای «توسعه ی پایدار شهری» مورد توجه قرار گیرد.عکاس: خلیل امامی
 
تاريخ : سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۰
کد خبر: 79344
 
محدوده ی خیابان انصاری غربی (زمستان 1389)
محدوده ی خیابان انصاری غربی (زمستان 1393)
محدوده ی خیابان انصاری غربی (پاییز 1390)
محدوده ی خیابان انصاری غربی (زمستان 1393)
محدوده ی خیابان انصاری غربی (پاییز 1390)
محدوده ی خیابان انصاری غربی (زمستان 1393)
محدوده ی خیابان انصاری غربی (زمستان 1389)
محدوده ی خیابان انصاری غربی (زمستان 1393)
محدوده ی خیابان انصاری غربی (زمستان 1393)
خیابان بوعلی سینا – کوچه نوبهار (زمستان 1380)
خیابان بوعلی سینا – کوچه نوبهار (زمستان 1393)
خیابان بوعلی سینا – کوچه نوبهار (زمستان 1380)
خیابان بوعلی سینا – کوچه نوبهار (زمستان 1380)
خیابان بوعلی سینا – کوچه نوبهار (زمستان 1393)
زعفرانیه (زمستان 1380)
زعفرانیه (زمستان 1393)
زعفرانیه (زمستان 1380)
زعفرانیه (زمستان 1380)
زعفرانیه (بهار 1391)
زعفرانیه (بهار 1391)
زعفرانیه (زمستان 1393)
زعفرانیه (بهار 1391)
زعفرانیه (زمستان 1393)
بلوار میرعماد – خیابان مهجور (زمستان 1380)
بلوار میرعماد – خیابان مهجور (زمستان 1384)
بلوار میرعماد – خیابان مهجور (زمستان 1393)
ابتدای بلوار میرعماد – برج تجارت (بهار 1384)
ابتدای بلوار میرعماد – برج تجارت (بهار 1384)
ابتدای بلوار میرعماد – برج تجارت (زمستان 1389)
ابتدای بلوار میرعماد – برج تجارت (زمستان 1393)
Share/Save/Bookmark