نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش که در سالم استاد فردی در حوزه هنری برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۱
کد خبر: 79435
 
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
نشست خبری نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش
Share/Save/Bookmark