گالری گردی هنرنیوز/ نگران نباش بوکفسکی
گزارش تصویری هنرنیوز از نمایشگاه نقاشی فرشید شفیعی با عنوان «نگران نباش بوکفسکی» که در گالری هما برپاست. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۵
کد خبر: 79912
 
نمایشگاه نقاشی فرشید شفیعی با عنوان «نگران نباش بوکفسکی»
نمایشگاه نقاشی فرشید شفیعی با عنوان «نگران نباش بوکفسکی»
نمایشگاه نقاشی فرشید شفیعی با عنوان «نگران نباش بوکفسکی»
نمایشگاه نقاشی فرشید شفیعی با عنوان «نگران نباش بوکفسکی»
نمایشگاه نقاشی فرشید شفیعی با عنوان «نگران نباش بوکفسکی»
نمایشگاه نقاشی فرشید شفیعی با عنوان «نگران نباش بوکفسکی»
نمایشگاه نقاشی فرشید شفیعی با عنوان «نگران نباش بوکفسکی»
نمایشگاه نقاشی فرشید شفیعی با عنوان «نگران نباش بوکفسکی»
نمایشگاه نقاشی فرشید شفیعی با عنوان «نگران نباش بوکفسکی»
نمایشگاه نقاشی فرشید شفیعی با عنوان «نگران نباش بوکفسکی»
Share/Save/Bookmark