نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
به صرف هندوانه در باران
گزارش تصویری هنرنیوز از نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی که در تماشاخانه باران به روی صحنه رفته است. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۳
کد خبر: 80148
 
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
نمایش هندوانه به کارگردانی رحیم نوروزی
Share/Save/Bookmark