هنر نیوز - پربيننده ترين عناوين تئاتر و موسیقی :: rss_full_edition http://www.honarnews.com/theaterMusic Thu, 29 Sep 2022 12:09:25 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://www.honarnews.com/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط هنر نیور http://www.honarnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام هنر نیوز آزاد است. Thu, 29 Sep 2022 12:09:25 GMT تئاتر و موسیقی 60 نشست خبری نمایش هیولا خوانی http://www.honarnews.com/vglfjtde.w6d01w,iiygaw.p.html ]]> تئاتر و موسیقی Sun, 15 Jun 2014 12:04:10 GMT http://www.honarnews.com/vglfjtde.w6d01w,iiygaw.p.html محمد رحمانیان در نشست موسیقی-نمایش ترانه های محلی http://www.honarnews.com/vgliryay.t1apztkcczb2t.x.html ]]> تئاتر و موسیقی Sun, 27 Jul 2014 11:01:15 GMT http://www.honarnews.com/vgliryay.t1apztkcczb2t.x.html نشست خبری نمایش «دایی وانیا» http://www.honarnews.com/vglb95b0.rhb0grquu8ipr.l.html ]]> تئاتر و موسیقی Sun, 24 Nov 2013 11:24:54 GMT http://www.honarnews.com/vglb95b0.rhb0grquu8ipr.l.html نمایش تئاتر «خرمگس» http://www.honarnews.com/vglezf8p.jh8oxjrbbz9ij.2.html ]]> تئاتر و موسیقی Sat, 01 Mar 2014 13:10:28 GMT http://www.honarnews.com/vglezf8p.jh8oxjrbbz9ij.2.html تشیع پیکر مرحوم محمود استادمحمد http://www.honarnews.com/vglammni.49n6m4hkk6514.,.html ]]> تئاتر و موسیقی Sat, 27 Jul 2013 09:28:04 GMT http://www.honarnews.com/vglammni.49n6m4hkk6514.,.html «پایین گذر سقاخانه» http://www.honarnews.com/vgldxz09.yt09fyl22fa6y.h.html ]]> تئاتر و موسیقی Tue, 19 Nov 2013 09:48:30 GMT http://www.honarnews.com/vgldxz09.yt09fyl22fa6y.h.html نشست خبری نمایش آیینی غبار http://www.honarnews.com/vgljoxea.uqehtubffvszu.w.html ]]> تئاتر و موسیقی Sun, 22 Feb 2015 11:27:29 GMT http://www.honarnews.com/vgljoxea.uqehtubffvszu.w.html نشست خبری «آکادمی تئاتر حمید سمندریان» http://www.honarnews.com/vglbfwbs.rhbw9rquu8ipr.l.html ]]> تئاتر و موسیقی Mon, 27 May 2013 12:19:21 GMT http://www.honarnews.com/vglbfwbs.rhbw9rquu8ipr.l.html نکوداشت حسین عابد و اختتامیه جشنواره نمایشنامه نویسی کودک http://www.honarnews.com/vglgnz93.ak9uza1rrqp4a.v.html ]]> تئاتر و موسیقی Sun, 15 Dec 2013 11:34:46 GMT http://www.honarnews.com/vglgnz93.ak9uza1rrqp4a.v.html نشست خبری نمایش «مسخ» http://www.honarnews.com/vglb0gbz.rhb5wrquu8ipr.l.html ]]> تئاتر و موسیقی Wed, 28 May 2014 12:23:12 GMT http://www.honarnews.com/vglb0gbz.rhb5wrquu8ipr.l.html