بهره برداری از مسعودیه غیر قانونی است/ نقش رسانه ها در تبیین وضعیت عمارت مسعودیه
مدیر عامل صندوق احیاء؛
بهره برداری از مسعودیه غیر قانونی است/ نقش رسانه ها در تبیین وضعیت عمارت مسعودیه
مدیر عامل صندوق احیاء ضمن تشریح وضعیت بهره برداری از عمارت مسعودیه درباره کاربری این بنا گفت: بعید می دانم که بعد از بازگشت عمارت مسعودیه به دولت و سازمان میراث فرهنگی، ما به سمتی برویم که بخواهیم آنجا را به مرکز اقامتی تبدیل کنیم.
 
تاريخ : سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۱
به گزارش هنرنیوز؛محمدرضا پوینده، مدیرعامل صندوق احیاء  به تشریح وضعیت پیش آمده برای
تمام بررسی های فنی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان فنی انجام شده اند به این اشاره دارند که چیزی در حدود ۵ تا ۱۰ درصد مبلغ ۴ میلیارد تومانی که در تعهد بهره بردار بوده که باید با آن کار مرمت به اتمام می رسیده است، در این عمارت هزینه شده است. بر این اساس بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان توسط بهره بردار تا کنون در عمارت مسعودیه هزینه شده است. شرکت مذکور نه تنها کار مرمت بنا را انجام نداده بلکه از ابتدای در اختیار گرفتن مسعودیه به صورت غیر قانونی در حال بهره برداری می باشد.
عمارت مسعودیه در روزهای اخیر پرداخت و با اشاره به مراحل واگذاری این مجموعه گفت: عمارت مسعودیه بر اساس یک قرارداد در سال ۱۳۸۹ به شرکت بهره بردار واگذار شد که این شرکت به صورت انحصاری در مزایده شرکت نمود و برنده مزایده شده است.

رئیس هیات مدیره صندوق احیاء با بیان اینکه «در طی ۵ سالی که شرکت مذکور بنای تاریخی مسعودیه را در اختیار گرفته، به تعهدات خودش در ازای بندهای مختلف قرارداد که یکی از آنها بحث مرمت است، اقدام نکرده است»، ادامه داد: تمام بررسی های فنی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان فنی انجام شده اند به این اشاره دارند که چیزی در حدود ۵ تا ۱۰ درصد مبلغ ۴ میلیارد تومانی که در تعهد بهره بردار بوده که باید با آن کار مرمت به اتمام می رسیده است، در این عمارت هزینه شده است. بر این اساس بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان توسط بهره بردار تا کنون در عمارت مسعودیه هزینه شده است. شرکت مذکور نه تنها کار مرمت بنا را انجام نداده بلکه از ابتدای در اختیار گرفتن مسعودیه به صورت غیر قانونی در حال بهره برداری می باشد. در طول یک سال گذشته که بنده مسئولیت صندوق احیاء را بر عهده گرفته ام، بارها بصورت کتبی و شفاهی و در جلسات مختلف از شرکت بهره بردار خواسته ایم که بهره برداری غیر قانونی از این عمارت را متوقف کنند. متاسفانه این شرکت قسمت های مختلف مسعودیه را که هنوز مرمت و استحکام بخشی هم نشده و وضعیت نا بسامانی دارند را مورد بهره برداری قرار داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا)؛ وی با بیان اینکه «بر اساس نظر کارشناسان فنی هم اکنون بهره برداری از این عمارت شرایط اسفناکی دارد»، گفت: طبق بندهای قرارداد شرکت سرمایه گذار اجازه بهره برداری از این بنا را ندارد. بنابراین به دلیل عدم تمکین این شرکت ما تصمیم گرفتیم تا بحث نظارت را تشدید نموده و نهایتا افراد بیشتری را در مسعودیه مستقر کنیم.


پوینده توضیح داد: در نهایت در روز شنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت با صحنه ای مواجه شدیم که از نظر ما غیر قابل باور بود. در حدود سیصد نفر هنروری که قرار بود یک رویداد تاریخی را مشابه سازی کنند به محل دیوانخانه و داخل عمارت های اصلی رفته بودند که به هیچ عنوان مرمت و استحکام بخشی نشده و با این جمعیت هر لحظه امکان ریزش بنا وجود داشته است.

مدیرعامل صندوق احیاء با اشاره به
کارشناسی های انجام پذیرفته نشان می دهد که شرکت مذکور درآمد بالایی از مسعودیه کسب می نماید، در حالیکه درباره فعالیت های خود عنوان می کند که برای این خدمات مبلغی را دریافت نکرده و بهره برداری از عمارت مسعودیه همراه با ضرر است و در کنار این مراحل مرمت را نیز تکمیل نمی کند و حاضر هم نیست که بنا را به صندوق احیاء برگرداند.
مسایل مالی قرارداد بهره برداری از عمارت مسعودیه گفت: کارشناسی های انجام پذیرفته نشان می دهد که شرکت مذکور درآمد بالایی از مسعودیه کسب می نماید، در حالیکه درباره فعالیت های خود عنوان می کند که برای این خدمات مبلغی را دریافت نکرده و بهره برداری از عمارت مسعودیه همراه با ضرر است و در کنار این مراحل مرمت را نیز تکمیل نمی کند و حاضر هم نیست که بنا را به صندوق احیاء برگرداند. اگر قرارداد منعقد شده ملاک ارزیابی ما باشد، شرکت بهره بردار از بندهای مکرر این قرارداد منحرف شده و ما بر اساس همین قرارداد مجبور هستیم از حقوق مردم و دولت دفاع کنیم.

وی درباره مناقشه بر سر کاربری تعیین شده برای عمارت مسعودیه نیز توضیح داد: اینکه بهره بردار مسعودیه می گوید این عمارت ظرفیت تبدیل شدن به مرکز اقامتی و هتل ندارد، این بررسی ها باید قبل از امضای سند قرارداد انجام می شده است. وقتی یک سند قرارداد به امضا می رسد همگان مکلف هستند در چارچوب آن فعالیت کنند. بحث امکان سنجی و کاربری آنجا طبق روال قانونی تمام قراردادهای صندوق احیاء انجام شده است. هر سرمایه گذاری قبل از امضای سند قرارداد، بررسی هایی را انجام می دهد تا ببیند می تواند به تهعدات خود در قرارداد پایبند باشد یا خیر. این واگذاری در دولت گذشته انجام شده و اگر ظرفیت اقامتی نداشته چرا شرکت بهره بردار بعد از انجام بررسی های خود سند قرارداد آن را امضا کرده است؟

رئیس هیات مدیره صندوق احیاء با تاکید بر اینکه «در حال حاضر بحث ما این نیست که الزاما عمارت مسعودیه تبدیل به یک مرکز اقامتی شود»، گفت:
اینکه بهره بردار مسعودیه می گوید این عمارت ظرفیت تبدیل شدن به مرکز اقامتی و هتل ندارد، این بررسی ها باید قبل از امضای سند قرارداد انجام می شده است. وقتی یک سند قرارداد به امضا می رسد همگان مکلف هستند در چارچوب آن فعالیت کنند. بحث امکان سنجی و کاربری آنجا طبق روال قانونی تمام قراردادهای صندوق احیاء انجام شده است. هر سرمایه گذاری قبل از امضای سند قرارداد، بررسی هایی را انجام می دهد تا ببیند می تواند به تهعدات خود در قرارداد پایبند باشد یا خیر.
موضوع این است که بهره بردار به تعهدات خود عمل نکرده و از قرارداد این واگذاری عدول کرده است. تا کنون بندهای مکرری از قرارداد نقض شده و هزینه های مرمت انجام شده به هیچ عنوان با مبالغ مندرج در قرارداد منطبق نیستند. از نظر ما شرکت مذکور به هیچ عنوان سرمایه گذار عمارت مسعودیه نیست، چرا که تنها آمده و یک سند را امضا کرده و هیچ سرمایه گذاری در ادامه کار صورت نگرفته است. سرمایه گذار باید هزینه هایی را انجام دهد و بعد مدعی سرمایه گذاری شود. در حالی که شرکت مذکور بدون سرمایه گذاری فقط مشغول بهره برداری از این عمارت بوده و درآمدهای خاص خودش را کسب می کند.

وی درباره امکان تغییر کاربری عمارت مسعودیه نیز گفت: در قدم اول این بنا باید به دولت و ملت ایران برگردد چرا که یکی از بهترین عمارت های کشور است و هم اکنون در حال صدمه خوردن است. بعد از بازگشت عمارت مسعودیه به دولت، سازمان میراث فرهنگی و صندوق احیاء در این خصوص تصمیم گیری خواهند کرد. بعید می دانم که بعد از بازگشت عمارت مسعودیه به دولت و سازمان میراث فرهنگی، ما به سمتی برویم که بخواهیم آنجا را به مرکز اقامتی تبدیل کنیم. برای کاربری این عمارت در آینده قطعا با یک کاربری هم شان با بنا تصمیم گیری خواهد شد. در این خصوص نیز تصمیم گیری نهایی از اختیارات ریاست سازمان میراث فرهنگی است.

مدیرعامل صندوق احیاء با اشاره به اینکه «اصلا هیچ مجوزی از صندوق احیاء برای هیچگونه بهره برداری از عمارت مسعودیه به شرکت بهره بردار داده نشده است»، تاکید کرد: در دولت گذشته این شرکت اعلام کرده بود که برای یک رویداد فرهنگی در نوروز قصد برگزاری مراسم هایی در عمارت مسعودیه را دارند و برای همان مدت محدود به آنها مجوزی داده شد که بعد از آن هم مجوز مذکور به صورت خودکار منقضی شده است. در طول یک سال گذشته طی سه بار مکاتبه و نامه نگاری با بهره بردار اعلام شده که بهره برداری از این عمارت غیر قانونی است و شرکت قبل از انجام تمام مراحل مرمت و استحکام بخشی، هیچگونه حق بهره برداری ندارد. قطعا صندوق احیاء هیچگونه مجوزی برای بهره برداری در اختیار بهره بردار مسعودیه نگذاشته است و فعالیت های فعلی در عمارت مسودیه غیر قانونی
بر اساس قرارداد واگذاری و به دلیل تخلفاتی که بهره بردار انجام داده ما فسخ این قرارداد را به آنها اعلام کرده ایم و در یک مدت زمان مشخص باید عمارت به صندوق احیاء برگردد. فسخ این قرارداد هم بر اساس بندهای خود قرارداد انجام شده و ما هیچگونه اقدامی خارج از چارچوب قرارداد و قانون انجام نداده ایم. ما امیدواریم که این عمارت هر چه زودتر به دولت برگشته و شرکت بهره بردار سریع تر آن را تحویل دهد.
هستند.

رئیس هیات مدیره صندوق احیاء با بیان اینکه «تمام کارشناسان به لحاظ فنی بهره برداری از این بنا در شرایط فعلی را و با وضعیت موجود منجر به صدمات بزرگی به عمارت مسعودیه دانسته اند»، اضافه کرد: ما تعجب می کنیم که مدیران و مسئولان شرکت بهره بردار که خود را جز مدعیان میراث فرهنگی می دانند چرا به این موضوع بی توجه هستند و تنها به درآمد اقتصادی از مجموعه توجه دارند و به هیچ عنوان حاضر به تمکین قانون نیستند.

پوینده درباره افزایش تعداد ناظران صندوق احیاء در عمارت مسعودیه نیز گفت: در قرارداد واگذاری عمارت مسعودیه به صراحت اعلام شده که صندوق احیاء به هر تعداد که نیاز بداند، می تواند افرادی را به عنوان ناظر در این عمارت مستقر کند. این نظارت در همه مراحل مرمت و بهره برداری خواهد بود و از آنجایی که فعلا شرکت بهره بردار رعایت بسیاری از موارد را انجام نمی دهد، نظارت های خود را تشدید کرده ایم.

وی درباره فسخ قرارداد واگذاری این بنا نیز توضیح داد: بر اساس قرارداد واگذاری و به دلیل تخلفاتی که بهره بردار انجام داده ما فسخ این قرارداد را به آنها اعلام کرده ایم و در یک مدت زمان مشخص باید عمارت به صندوق احیاء برگردد. فسخ این قرارداد هم بر اساس بندهای خود قرارداد انجام شده و ما هیچگونه اقدامی خارج از چارچوب قرارداد و قانون انجام نداده ایم. ما امیدواریم که این عمارت هر چه زودتر به دولت برگشته و شرکت بهره بردار سریع تر آن را تحویل دهد.

این مقام مسئول دولتی با اشاره به نقش رسانه ها در تبیین وضعیت عمارت مسعودیه هم گفت: خود رسانه ها که رکن چهارم دموکراسی هستند، در گزارش های مختلف و نشست های خبری عموما از ما سوال می کردند که چرا صندوق احیاء در این ۵ سال کوتاهی کرده و دست به اقدام خاصی نزده و با بهره بردار هیچ برخوردی نکرده است.

وی گفت: ما طی چند روز گذشته که این موضوع را با شدت بیشتری پیگیری کرده ایم، در چند مرحله از تلاش رسانه ها هم تشکر کرده ایم که در این مسیر به اطلاع رسانی می پردازند.
کد خبر: 91404
Share/Save/Bookmark