نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر که با حضور علیرضا رضا داد دبیر جشنواره و جمعی از اصحاب رسانه در هتل انقلاب برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۱
کد خبر: 78261
 
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر
Share/Save/Bookmark