نشست خبری مدیر رادیو کتاب
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری مدیر رادیو کتاب با اصحاب رسانه. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۱
کد خبر: 77056
 
نشست خبری مدیر رادیو کتاب
نشست خبری مدیر رادیو کتاب
نشست خبری مدیر رادیو کتاب
نشست خبری مدیر رادیو کتاب
نشست خبری مدیر رادیو کتاب
نشست خبری مدیر رادیو کتاب
نشست خبری مدیر رادیو کتاب
نشست خبری مدیر رادیو کتاب
نشست خبری مدیر رادیو کتاب
نشست خبری مدیر رادیو کتاب
Share/Save/Bookmark