نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص) و رونمایی از لوگوی این فیلم که با حضور کارگردان و عوامل تولید در محل فیلمبرداری این فیلم برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۸
کد خبر: 78181
 
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
نشست خبری فیلم سینمایی محمد رسول الله(ص)
Share/Save/Bookmark