نشست خبری نمایش «کالون و قیام کاستلیون»
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری نمایش «کالون و قیام کاستلیون»که در سالن امیرخانی خانه هنرمندان برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۲
کد خبر: 77102
 
نشست خبری نمایش «کالون و قیام کاستلیون»
نشست خبری نمایش «کالون و قیام کاستلیون»
نشست خبری نمایش «کالون و قیام کاستلیون»
نشست خبری نمایش «کالون و قیام کاستلیون»
نشست خبری نمایش «کالون و قیام کاستلیون»
نشست خبری نمایش «کالون و قیام کاستلیون»
نشست خبری نمایش «کالون و قیام کاستلیون»
نشست خبری نمایش «کالون و قیام کاستلیون»
نشست خبری نمایش «کالون و قیام کاستلیون»
نشست خبری نمایش «کالون و قیام کاستلیون»
Share/Save/Bookmark