نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
کزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر در فرهنگسرای ارسباران. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۶
کد خبر: 77319
 
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
نشست خبری پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر
Share/Save/Bookmark