شهر مدینه / رونمایی از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
گزارش تصویری هنرنیوز از رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص) در شهرک سینمایی نور که با حضور مجید مجیدی برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۶
کد خبر: 78183
 
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص)
Share/Save/Bookmark