نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری نخستین جشنواره بین المللی فیلم های علمی اهواز که در موزه هنرهای معاصر برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۱
کد خبر: 78651
 
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
نشست خبری نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز
Share/Save/Bookmark