سال های دور کعبه به روایت تصویر
گزارش تصویری هنرنیوز از رونمایی و بازدید اهالی رسانه و خبرنگاران از لوکیشن فیلم سینمایی محمد (ص) در شهرک سینمایی نور که با حضور مجید مجیدی برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۷
کد خبر: 78184
 
سال های دور کعبه به روایت تصویر
سال های دور کعبه به روایت تصویر
سال های دور کعبه به روایت تصویر
سال های دور کعبه به روایت تصویر
سال های دور کعبه به روایت تصویر
سال های دور کعبه به روایت تصویر
سال های دور کعبه به روایت تصویر
سال های دور کعبه به روایت تصویر
سال های دور کعبه به روایت تصویر
سال های دور کعبه به روایت تصویر
سال های دور کعبه به روایت تصویر
سال های دور کعبه به روایت تصویر
سال های دور کعبه به روایت تصویر
سال های دور کعبه به روایت تصویر
سال های دور کعبه به روایت تصویر/داخل کعبه
سال های دور کعبه به روایت تصویر/داخل کعبه
سال های دور کعبه به روایت تصویر/داخل کعبه
سال های دور کعبه به روایت تصویر/داخل کعبه
سال های دور کعبه به روایت تصویر/داخل کعبه
سال های دور کعبه به روایت تصویر
Share/Save/Bookmark