نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
گزارش تصویری هنرنیوز از نمایش و نقد و بررسی فیلم سینمایی خانه ای کنار ابرها که امروز دوشنبه با حضور مسعود فراستی، سید محمد حسینی و عوامل فیلم در مجتمع فرهنگی 13 آبان برگزار شد. محمد فتحی
 
تاريخ : دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۲
کد خبر: 78094
 
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
نمایش و نقد و بررسی فیلم «خانه ای کنار ابرها»
Share/Save/Bookmark