نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر که در بنیاد ادبیات داستانی برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۲
کد خبر: 78517
 
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
نشست خبری جشنواره بین المللی شعر فجر
Share/Save/Bookmark