نشست خبری نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۸
کد خبر: 77202
 
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
نشست خبری بیست‌ و ‌یکمین نمایشگاه‌چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته
Share/Save/Bookmark