افتتاح نمایشگاه الکامپ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد
گزارش تصویری هنرنیوز از افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۰
کد خبر: 77239
 
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
افتتاح بیستمین نمایشگاه الکامپ که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
Share/Save/Bookmark