نشست خبری هشتمین جشنواره سینما حقیقت
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت در مرکز گزارش سینمای تجربی. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۵
کد خبر: 76826
 
نشست خبری هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت
نشست خبری هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت
نشست خبری هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت
نشست خبری هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت
نشست خبری هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت
نشست خبری هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت
نشست خبری هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت
نشست خبری هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت
نشست خبری هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت
نشست خبری هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت
Share/Save/Bookmark