نشست خبری سخنگوی وزارت ارشاد
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد در جمع خبرنگاران. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۹
کد خبر: 76538
 
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
نشست خبری حسین نوش آبادی ، سخنگوی وزارت ارشاد
Share/Save/Bookmark