غبار روبی زمین
گزارش تصویری هنرنیوز از مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی که در باغ مجسمه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۲
کد خبر: 78518
 
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
مراسم رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی
Share/Save/Bookmark