عکس/ نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
عکس/ نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
هنرنیوز : نشست خبری سومین جایزه پژوهش سینمایی سال با حضور محمود اربابی(معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی) و اعظم راودراد(دبیرجایزه) امروز شنبه ۱۸ آبان در پژوهشکده موزه سینما برگزار شد.
 
تاريخ : شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۰
کد خبر: 97715
 
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
نشست خبری سومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال
Share/Save/Bookmark