آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
گزارش تصویری هنرنیوز از آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد در تالار وحدت. عکس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۲
کد خبر: 76817
 
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
آیین اختتامیه هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
Share/Save/Bookmark