نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
گزارش تصویری هنرنیوز از اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم به کارگردانی محمد مهدی عسگرپور که در سینما فلسطین با همت فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۳
کد خبر: 76818
 
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
اکران و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی میهمان داریم
Share/Save/Bookmark