نشست خبری نخستین سوگواره نمایشی و آیین های مذهبی خمسه
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری نخستین سوگواره نمایشی و آیین های مذهبی خمسه. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۳
کد خبر: 77277
 
نشست خبری نخستین سوگواره نمایشی و آیین های مذهبی خمسه
نشست خبری نخستین سوگواره نمایشی و آیین های مذهبی خمسه
نشست خبری نخستین سوگواره نمایشی و آیین های مذهبی خمسه
نشست خبری نخستین سوگواره نمایشی و آیین های مذهبی خمسه
نشست خبری نخستین سوگواره نمایشی و آیین های مذهبی خمسه
نشست خبری نخستین سوگواره نمایشی و آیین های مذهبی خمسه
نشست خبری نخستین سوگواره نمایشی و آیین های مذهبی خمسه
نشست خبری نخستین سوگواره نمایشی و آیین های مذهبی خمسه
نشست خبری نخستین سوگواره نمایشی و آیین های مذهبی خمسه
نشست خبری نخستین سوگواره نمایشی و آیین های مذهبی خمسه
Share/Save/Bookmark