نشست «نسبت سینمای ایران و منافع ملی»
گزارش تصویری هنرنیوز از سلسله نشست های نسبت سینمای ایران و منافع ملی در حوزه هنری. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۴
کد خبر: 77052
 
نشست «نسبت سینمای ایران و منافع ملی»
نشست «نسبت سینمای ایران و منافع ملی»
نشست «نسبت سینمای ایران و منافع ملی»
نشست «نسبت سینمای ایران و منافع ملی»
نشست «نسبت سینمای ایران و منافع ملی»
نشست «نسبت سینمای ایران و منافع ملی»
نشست «نسبت سینمای ایران و منافع ملی»
نشست «نسبت سینمای ایران و منافع ملی»
نشست «نسبت سینمای ایران و منافع ملی»
نشست «نسبت سینمای ایران و منافع ملی»
Share/Save/Bookmark