نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
گزارش تصویری هنرنیوز ازنشست خبری مشترک علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ایاد امین مدنی دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی در حاشیه دهمین اجلاس وزرای اطلاع‌رسانی کشورهای اسلامی با شعار «همگرایی رسانه‌ای برای صلح و آرامش در جهان اسلام» در محل هتل آزادی تهران برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۷
کد خبر: 77151
 
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
نشست خبری مشترک وزیر ارشاد و دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی
Share/Save/Bookmark